blog

1 UPdate!

Da-rap! Artık WordPress’imiz var! Birkaç eksik dışında HTML’de yaptığım herşeyi entegre ettim WP’ye. Böylece artık beta’yız. Şu sol taraftaki icon’ların ve fontların aktarılması lazım. Bu arada, temayı hazırlarken söylediğim gibi Themeshaper’ın şu tutorial serisini takip ettim, gerçekten çok başarılıymış.